Commerciële dienstverlening licht gekrompen

De commerciële dienstverlening is in het vierde kwartaal van 2011 met 0,3 procent gekrompen. Deze krimp werd breed gedragen; alleen de verhuur en handel in onroerend goed noteerde een positief groeicijfer. De productie van de niet-commerciële dienstverlening lag wel hoger dan een jaar eerder. Dit kwam voornamelijk door een forse toename van de gezondheids- en welzijnszorg.

Groei dienstverlening

Groei dienstverlening

Het gevolg van de krimp in de commerciële dienstverlening was dat er door deze sector in het vierde kwartaal een negatieve bijdrage werd geleverd aan de ontwikkeling van het bbp. De groeibijdrage van de niet-commerciële dienstverlening bleef wel in lijn met die van voorgaande kwartalen.

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling