Monitor uitzendbranche vierde kwartaal 2011

In het vierde kwartaal is de omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven toegenomen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Wel vlakt de groei steeds verder af. Ondernemers in de uitzendbranche vinden dat het economische klimaat in het vierde kwartaal van 2011 verder is verslechterd. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van januari 2012. De vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2012 zijn eveneens somber. Bedrijven in deze branche verwachten een daling van de omzet en een afname van het personeelsbestand.

Omzetgroei vlakt af

De uitzend- en uitleenbedrijven boekten ook in het vierde kwartaal een omzetstijging. De stijging van 3,4 procent was wel lager dan in de eerste drie kwartalen van 2011. De omzetgroei wordt veroorzaakt door een groei van het aantal uitzenduren (fase A). Het aantal detacheringsuren (fase B+C) nam in het vierde kwartaal af.
De omzetstijging over geheel 2011 kwam uit op 7,4 procent. De twee jaren daarvoor boekte de uitzendbranche een omzetdaling. Ondanks de omzetstijging in 2011 ligt het niveau van de omzet nog 9 procent onder dat van het topjaar 2008.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal uitzenduren neemt toe 

Het aantal uitzenduren (fase A) bij de uitzend- en uitleenbedrijven nam in het vierde kwartaal met 3 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. In alle kwartalen van 2011 was er sprake van een stijging, waarmee de toename over geheel 2011 uitkwam op 8,5 procent.
Het aantal detacheringsuren is, net als in het vorige kwartaal, opnieuw afgenomen. De afname bedroeg 2 procent. Over geheel 2011 is het aantal detacheringsuren van een vergelijkbaar niveau als een jaar eerder. De detacheringsuren zijn veelal duurder dan de uitzenduren.

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Economisch klimaat fors verslechterd

De ondernemers in de uitzendbranche ervaarden in het vierde kwartaal een verslechtering van het economische klimaat ten opzichte van het kwartaal ervoor. Per saldo vond één op de drie ondernemers dat het slechter was gesteld met het economische klimaat. In de negen voorgaande kwartalen was men doorgaans nog positief over het economische klimaat.

Oordeel economische klimaat uitzendbranche

Oordeel economische klimaat uitzendbranche

Hogere tarieven en daling omzet verwacht

Ondernemers zijn negatief over de omzetverwachting voor het eerste kwartaal van 2012. Zij voorzien per saldo een daling van de omzet. Per saldo verwacht maar liefst vier op de tien bedrijven hogere tarieven in rekening te brengen. Tot slot verwacht per saldo 11 procent een afname van de personeelssterkte in het eerste kwartaal van 2012.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2012

Verwachting voor het eerste kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.