Monitor schoonmaakbranche vierde kwartaal 2011

De schoonmaakbranche heeft in het vierde kwartaal van 2011 minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het derde kwartaal verliep ook al negatief. Als gevolg van de omzetdalingen in de tweede helft van het jaar, komt de ontwikkeling over geheel 2011 negatief uit. In de eerste twee kwartalen van 2011 nam de omzet nog licht toe.
Ondernemers in de schoonmaakbranche beoordeelden het economische klimaat in het vierde kwartaal van 2011 slechter dan in het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van januari 2012. Ook de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2012 zijn ongunstig. Bedrijven in deze branche verwachten zowel een daling van de omzet als van hun personeelssterkte.

Minder omzet

De omzet van de schoonmaakbranche is in het vierde kwartaal van 2011 met 2,3 procent afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Hiermee is de daling die in het derde kwartaal inzette, voortgezet. In het derde kwartaal daalde de omzet met 3,0 procent, terwijl in de eerste twee kwartalen omzetstijgingen van ongeveer een half procent werden gerealiseerd. De schoonmakers voelden de gevolgen van de financieel-economische crisis in 2011 duidelijk meer dan de ondernemers in de zakelijke dienstverlening als geheel. Ondanks dat de totale zakelijke dienstverlening er in 2011 nog 1,5 procent in omzet op vooruit ging, zag de schoonmaakbranche haar jaaromzet over 2011 met 1,1 procent dalen.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Grootste klappen bij interieurreiniging

Voor de veruit grootste subbranche binnen de schoonmaakbranche, de interieurreiniging van gebouwen, staan de seinen al het hele jaar 2011 op rood. Alle kwartalen nam de omzet in versneld tempo af. Het grootste omzetverlies kwam tot stand in het vierde kwartaal, toen de omzet met 4,7 procent daalde. Over geheel 2011 bedraagt de omzetdaling van deze subbranche 2,7 procent. Interieurreiniging van gebouwen neemt ongeveer driekwart van de omzet in de totale schoonmaakbranche voor haar rekening.

Economisch klimaat verder verslechterd

Schoonmaakbedrijven oordelen negatief over het economische klimaat. In het vierde kwartaal van 2011 zag per saldo 28 procent een verslechtering optreden ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Opvallend genoeg waren begin 2011 de optimisten ten opzichte van de pessimisten nog in de meederheid.  

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Stijging verkoopprijzen verwacht

Ook voor het eerste kwartaal van 2012 zijn de vooruitzichten somber. Per saldo verwachten 35 op de 100 bedrijven in deze branche de prijzen te verhogen. Ondanks deze verwachte prijsstijging, gaat per saldo 8 procent van de schoonmaakbedrijven uit van een daling van de omzet. Dit blijkt uit de conjunctuurenquête van januari 2012. Per saldo verwacht 17 procent een krimp van het personeelsbestand.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2012

Verwachting voor het eerste kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.