Monitor horeca vierde kwartaal 2011

In het vierde kwartaal van 2011 heeft de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, meer omzet behaald dan een jaar eerder. Restaurants en cafetaria’s hebben het meest bijgedragen aan de omzetgroei in dit kwartaal. Het sentiment onder de ondernemers in de horeca is in het vierde kwartaal van 2011 negatief. Het oordeel over het economische klimaat is ongunstig. Daarnaast zijn de ondernemers voor het eerste kwartaal van dit jaar pessimistisch over de omzet, de prijzen en de werkgelegenheid in hun branche.

2011 beter jaar voor de horeca dan 2010

De horeca heeft in het vierde kwartaal van 2011 2,4 procent meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bijna alle horecabranches noteerden in het vierde kwartaal een omzetgroei. Restaurants en cafetaria’s behaalden een meer dan gemiddelde omzetgroei. De omzet van deze eetgelegenheden groeide met respectievelijk 4 en 7,5 procent. In tegenstelling tot de eetgelegenheden deden hotels, cafés, verblijfsrecreatie en catering het minder goed.

Over heel 2011 heeft de horeca bijna 4 procent meer omzet behaald. In 2010 kromp de omzet nog met 0,3 procent. De omzetgroei van de horeca is in de laatste twee kwartalen van 2011 meer dan gehalveerd in vergelijking met de groei in de eerste twee kwartalen.

Omzetontwikkeling horeca

Omzetontwikkeling horeca

Aantal vacatures daalt licht

In de horeca stonden eind december 2011 7 duizend vacatures open. Dat is een daling van 500 ten opzichte van een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2011 zijn er 12 duizend vacatures ontstaan. Dat zijn er evenveel als in dezelfde periode van 2010. Er vinden meer mensen een baan. Het aantal vervulde vacatures kwam uit op 14 duizend, 2 duizend meer dan in dezelfde periode van 2010.

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Negatief oordeel economisch klimaat

Uit de conjunctuurtest van januari 2012 blijkt dat de ondernemers in de horeca nog steeds somber gestemd zijn over het economische klimaat. De bedrijven die het economische klimaat als gunstig beoordelen zijn met 8 procent duidelijk in de minderheid. Door 59 procent van de ondernemers wordt gemeld dat het klimaat niet gunstig of ongunstig is. Maar volgens 33 procent van de bedrijven is het economische klimaat ongunstig, zodat de groep met een ongunstig oordeel met per saldo 25 procent in de meerderheid is.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Minder omzet, hogere prijzen en minder personeel verwacht

De ondernemers in de horecabranche zijn zeer pessimistisch over de omzetverwachting voor het eerste kwartaal van 2012. Door per saldo één op de vier wordt een daling van de omzet voorzien. Verder verwacht per saldo 11 procent van de ondernemers dat zij hogere prijzen voor hun diensten in rekening zullen brengen aan hun klanten. Over de werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 2012 zijn de bedrijven ook somber gestemd. Per saldo voorziet 18 procent van de ondernemers een krimp van hun personeelsbestand.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2012

Verwachting voor het eerste kwartaal 2012

Prijzen 2,5 procent gestegen

In het vierde kwartaal stegen de prijzen in de traditionele horeca met 2,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Bij cafetaria’s en restaurants stegen de prijzen het meest. Bij cafés was de stijging het kleinst. De omzetgroei in de traditionele horeca valt in het vierde kwartaal vooral toe te schrijven aan hogere prijzen. Het volume steeg licht met 0,6 procent.

Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling

Omzetgroei hotels blijft achter

In het vierde kwartaal van 2011 hebben hotels, inclusief pensions en conferentieoorden, bijna 1 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. De groei is lager dan in het voorgaande kwartaal. In het derde kwartaal van dit jaar kwam de groei nog uit op 3 procent. Vooral door de goede resultaten in het eerste en tweede kwartaal steeg de omzet van hotels over heel 2011 met bijna 5 procent. Vorig jaar steeg de omzet van hotels met ruim 3 procent.

Omzetontwikkeling hotels

Omzetontwikkeling hotels

Omzet restaurants stijgt

Restaurants en cafetaria’s hebben dit kwartaal het meeste bijgedragen aan de omzetgroei in de horeca. Restaurants hebben 4 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De prijzen waren 2,8 procent hoger en het omzetvolume was 1,1 procent hoger. Over heel 2011 steeg de omzet met 5 procent. In 2010 kromp de omzet van de restaurants nog met ruim 5 procent.

Omzetontwikkeling restaurants

Omzetontwikkeling restaurants

Cafetaria’s positieve uitschieters

Cafetaria’s behaalden wederom de grootste omzetgroei. Hun omzet groeide met 7,5 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010. De prijzen bij cafetaria’s stegen met 3,2 procent. Het omzetvolume was 4,2 procent hoger. Over heel 2011 nam de omzet van cafetaria’s met bijna 8 procent toe.

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Ook omzetgroei cafés blijft achter

In tegenstelling tot de restaurants en cafetaria’s deden cafés het minder goed. Hun omzet groeide met 1,1 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010. De prijzen stegen met 2,4 procent en het omzetvolume daalde met 1,3 procent. Over heel 2011 wisten de cafés een omzetgroei van 2 procent te realiseren. Ondanks gestegen prijzen, daalde het omzetvolume met 1,1 procent.

Omzetontwikkeling cafés

Omzetontwikkeling cafés

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca