Transportmiddelenindustrie

Ondernemers in de transportmiddelenindustrie hebben hun productieniveau in de afgelopen drie maanden zien dalen. Voor de toekomst is het beeld positiever. De werkvoorraad nam in februari van dit jaar licht toe. Bedrijven oordelen voor de komende drie maanden positief over zowel de ontwikkeling van de werkgelegenheid als de productie in deze bedrijfstak.

Werkvoorraad neemt opnieuw licht toe

De ondernemers in de transportmiddelenindustrie hebben in februari van dit jaar iets meer orders in portefeuille dan een maand eerder. De index van de orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, kwam uit op 99,8 (sept 2011=100). In januari was dit nog 98,3.
De ondernemers zijn wel negatief over de omvang van hun orderportefeuille. Per saldo vindt bijna 15 procent van hen dat er gezien de tijd van het jaar te weinig orders op de plank liggen. Hiermee zijn deze bedrijven wel minder negatief dan in de voorafgaande maanden.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index 
1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename van de productie en de werkgelegenheid verwacht

Per saldo is ruim 22 procent van de ondernemers negatief over hun productieniveau in de afgelopen drie maanden. Toch verwacht ruim 6 procent van hen voor de komende drie maanden juist een toename van de productie. Ook verwacht per saldo 8 procent van de bedrijven een toename van de personeelssterkte de komende drie maanden. Voor de totale industrie verwacht men juist een afname van de werkgelegenheid. Per saldo verwacht bijna 4 procent verwacht een daling van de verkoopprijs. In de totale industrie gaat men juist uit van stijgende verkoopprijzen.

Verwachting voor februari tot en met april 2012  

Verwachting voor februari tot en met april 2012