Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

In december 2011 hebben ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag nam zowel het aantal verkochte als geproduceerde eenheden toe. Opnieuw hogere afzetprijzen hebben de omzet positief beïnvloed.

Omzet, productie en afzetprijs (december 2011)

Omzet, productie en afzetprijs (december 2011)

Omzet binnenland hoger, buitenland lager

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in december 2011 ruim 1,5 procent meer omgezet dan in december een jaar eerder. In Nederland nam de omzet met bijna 5 procent toe; de buitenlandse omzet nam met bijna 2 procent af. Twee werkdagen minder dan in december 2010 hadden een negatief effect op de omzet terwijl hogere afzetprijzen juist een positieve invloed hadden. Per gemiddelde werkdag was het omzetvolume bijna 5 procent groter dan een jaar eerder.

De omzettoename in december is grotendeels toe te schrijven aan de binnenlandse omzetontwikkeling van de onderliggende branche voedingsmiddelenindustrie.

In het vierde kwartaal van 2011 steeg de omzet met ruim 4,5 procent in vergelijking met 2010. Per gemiddelde werkdag was het omzetvolume bijna 1,5 procent hoger dan het vierde kwartaal een jaar eerder. In geheel 2011 was de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 9 procent hoger dan in 2010. Deze groei kwam volledig voor rekening van hogere afzetprijzen. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag nam met 0,5 procent af.

Hogere prijzen

De producten van de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn in december 2011 ruim 6 procent duurder geworden ten opzichte van een jaar eerder.. Met een prijsstijging van ruim 5,5 procent waren afnemers uit het buitenland iets beter af dan binnenlandse afnemers die ruim 6,5 procent meer moesten betalen. De laatste twee jaar waren de afzetprijzen elke maand hoger dan dezelfde maand een jaar eerder.

In het vierde kwartaal waren de producten 6,5 procent duurder dan in het vierde kwartaal van 2010. Over heel 2011 lagen de prijzen ruim 9 procent hoger dan in 2010. Afnemers in Nederland waren met een prijsstijging van 11 procent het duurst uit.

Productie toegenomen

In de voedings- en genotmiddelenindustrie werd in december 2011 per gemiddelde werkdag ruim 5 procent meer geproduceerd dan een jaar eerder

De gemiddelde dagproductie lag in het vierde kwartaal van 2011 ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde dagproductie over heel 2011 nam met 1,5 procent toe.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het derde kwartaal ruim 4 procent groter dan een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)