Realisaties: transportmiddelenindustrie

De transportmiddelenindustrie heeft in december 2011 meer omgezet dan het jaar ervoor. De waarde van de orderontvangsten nam echter af. Ook het productievolume per gemiddelde werkdag was kleiner. De afzetprijzen zijn in een jaar tijd licht gestegen.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2011)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2011)

Omzet toegenomen

In december vorig jaar was de omzet van de transportmiddelenindustrie 15 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het bedrag aan verkopen werd positief beïnvloed door licht gestegen afzetprijzen. December telde in 2011 twee werkdagen minder dan het jaar ervoor. De omzetgroei werd grotendeels veroorzaakt door een 23 procent hogere buitenlandse omzet. Het resultaat op de binnenlandse markt nam 2 procent toe.

In het vierde kwartaal nam de omzet ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder met een tiende toe. Deze toename kwam geheel voor rekening van de buitenlandse omzet die 17 procent hoger was. Het bedrag aan verkopen op de binnenlandse markt nam bijna 3 procent af.

Over heel 2011 was de omzet 15 procent hoger dan in 2010. Net als het jaar ervoor waren de omzetontwikkelingen op de buitenlandse markt positiever dan op de binnenlandse markt.

Waarde ontvangen orders lager

De waarde van de orderontvangsten daalde in december vorig jaar met 21 procent. Deze daling kon geheel op het conto worden geschreven van de binnenlandse orderontvangsten die ruim 60 procent in waarde afnamen. De buitenlandse vraag steeg nog met ruim 2,5 procent.

In het vierde kwartaal 2011 zagen de ondernemers hun orderontvangsten met 13 procent afnemen. De afnemende vraag uit het binnenland was ook hier grotendeels verantwoordelijk voor. De buitenlandse vraag daalde minimaal. De waarde van de bestellingen over heel 2011 was bijna 1 procent lager dan het jaar ervoor.

Afzetprijzen licht gestegen

In december stegen de afzetprijzen met 1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Binnenlandse afnemers waren iets duurder uit dan buitenlandse klanten.

De prijsontwikkelingen van december kwamen overeen met die in het vierde kwartaal van dat jaar. Over heel 2011 genomen stegen de prijzen bijna 1,5 procent vergeleken met een jaar eerder.

Productie licht afgenomen

De transportmiddelenindustrie heeft in december voor het eerst sinds februari 2010 minder geproduceerd. Het productievolume per gemiddelde werkdag nam ruim 1 procent af ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor.

Ten opzichte van het vierde kwartaal 2010 nam de productie in het vierde kwartaal 2011 nog met ruim 5 procent toe, terwijl over heel 2011 de productie met 23 procent toenam.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2011 bijna een kwart groter dan een jaar eerder. De vier voorgaande kwartalen was dit volume gemiddeld bijna 35 procent groter dan het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)