Realisaties overige industrie: papier- en grafische industrie

In december 2011 is in de papier- en grafische industrie minder omgezet dan in december 2010. Ook het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag waren kleiner. De branche deed haar producten duurder van de hand ten opzichte van een jaar eerder. In de onderliggende branche papierindustrie namen de orderontvangsten in waarde af.

Omzet, productie en afzetprijs (december 2011)

Omzet, productie en afzetprijs (december 2011)

Lagere omzet en minder afzet

De omzet van de papier- en grafische industrie was in december ruim 8 procent lager dan in dezelfde maand het jaar ervoor. In eigen land nam het bedrag aan verkopen met 12 procent af, terwijl over de grens de daling beperkt bleef tot bijna 4 procent. In december beïnvloedde een hogere afzetprijs de omzet positief. December telde in 2011 twee werkdagen minder dan in 2010. Per gemiddelde werkdag was de hoeveelheid verkochte producten circa 1 procent kleiner dan een jaar eerder. Op de nationale markt was de afzet bijna 5 procent kleiner, terwijl op de exportmarkt het verkoopvolume met bijna 4 procent toenam.

Beide onderliggende branches hadden in december omzetafnames. De grafische industrie had een forsere omzetdaling, die vooral op de nationale markt werd gerealiseerd. De afzet daalde in deze branche met 3 procent. In de papierindustrie was de omzetdaling op de binnenlandse en buitenlandse markt vergelijkbaar, maar de afzet liet een lichte groei van ruim 0,5 procent zien.

In het vierde kwartaal van 2011 was de omzet van de papier- en grafische industrie 4 procent lager dan een jaar eerder. De afzet daalde in datzelfde kwartaal minder sterk en was bijna 2,5 procent kleiner. Over heel 2011 nam de omzet toe met 3,5 procent.

Lagere waarde orderontvangsten

De papierindustrie heeft in december voor ruim 8 procent minder aan orders binnengehaald. Op de binnenlandse markt daalde de waarde van de ontvangen orders met ruim 6 procent ten opzichte van december 2010. Over de grens namen de orderontvangsten met ruim 9 procent in waarde af.

De door de papierindustrie ontvangen orders vertegenwoordigden in het laatste kwartaal van afgelopen jaar een bijna 3 procent lagere waarde vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2010. In 2011 werd er voor ruim 4,5 procent meer aan orders ontvangen.

Producten duurder

Voor de producten van de papier- en grafische industrie betaalden afnemers in december 2011 ruim 1 procent meer dan een jaar eerder. De prijsontwikkeling voor de exportmarkt van bijna 1,5 procent was iets hoger dan voor de nationale markt, waar deze beperkt bleef tot 1 procent.

De prijsontwikkelingen van de onderliggende branches liepen in december uiteen. In de papierindustrie werden de producten bijna 2 procent duurder, terwijl de grafische industrie haar afzetprijs met bijna een half procent verhoogde ten opzichte van december 2010.

In het vierde kwartaal van vorig jaar werden de producten van de papier- en grafische industrie bijna 1,5 procent duurder. Over het gehele jaar 2011 steeg de afzetprijs met bijna 3,5 procent vergeleken met het jaar ervoor.

Productie vrijwel gelijk

De gemiddelde dagproductie voor de papier- en grafische industrie was in december bijna 0,5 procent kleiner dan in de vergelijkbare maand van 2010.

Met deze uitkomst was de productie in het vierde kwartaal vrijwel even groot als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In heel 2011 werd er bijna 1 procent meer geproduceerd.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In maart (verslagmaand januari 2012) worden de realisaties in de meubelindustrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      januari 2012, mei 2012, september 2012

Hout- en bouwmaterialenindustrie         februari 2012, juni 2012, oktober 2012

Textiel-, kleding- en lederindustrie         maart 2012, juli 2012, november 2012

Papier- en grafische industrie               april 2012, augustus 2012, december 2012