Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie steeg in december 2011 licht ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De productie- en omzetvolumes lieten daarentegen een daling zien. De waarde van de orderontvangsten daalde sterk. De producten werden tegen iets hogere prijzen verrekend dan een jaar eerder.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2011)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2011)

Lichte omzetstijging

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie liet in december 2011 een stijging zien van bijna 1,5 procent in vergelijking met vorig jaar. De prijsontwikkeling had een licht positieve invloed. Per gemiddelde werkdag nam het verkoopvolume toe met 10 procent. In de subbranche elektronische en elektrische apparatenindustrie nam de omzet met 12 procent toe. De stijging is vooral toe te schrijven aan de buitenlandse omzet die 15 procent toenam. De binnenlandse omzet steeg, met ruim 5 procent, iets minder hard. De subbranche machine-industrie liet een omzetdaling zien van iets meer dan 2,5 procent.

In het vierde kwartaal bleef de omzet bijna gelijk. De enige stijging van belang zat in de binnenlandse omzet van de subbranche elektronische en elektrische apparatenindustrie, Deze lag ruim 5 procent hoger dan in het vierde kwartaal 2010.

Over heel 2011 was er in de elektrotechnische en machine-industrie een omzetstijging van 15 procent ten opzichte van 2010. Dit werd met name veroorzaakt door de toename van de buitenlandse omzet van 18 procent.

Veel minder orders

In december 2011 was bij de elektrotechnische en machine-industrie de waarde van de ontvangen orders bijna 30 procent lager. Vooral in de buitenlandse machine-industrie namen de bestellingen sterk af in vergelijking met vorig jaar. De waarde daalde bijna 45 procent. De subbranche elektronische en elektrische apparatenindustrie liet daarentegen een stijging van bijna 6 procent zien. Deze was geheel te danken aan de met 13,5 procent gestegen vraag uit het binnenland.

Over het gehele vierde kwartaal waren de orderontvangsten bijna 12 procent lager dan het vierde kwartaal in 2010. Bij de subbranche elektronische en elektrische apparatenindustrie stegen de orders in het binnenland nog met zo’n 15 procent, terwijl de subbranche machine-industrie een daling van 22 procent in buitenlandse orders liet zien.

In 2011 was de waarde van de ontvangen orders bijna 2 procent lager in vergelijking met 2010.

Geringe prijsstijgingen

In december 2011 moest er voor de producten van de elektrotechnische en machine-industrie 1 procent meer betaald worden dan in dezelfde maand in 2010. Ondernemers in de subbranche elektronische en elektrische apparatenindustrie vroegen in het binnenland ruim 1,5 procent meer, terwijl hun collega’s in de subbranche machine-industrie zowel in het binnen- als buitenland rond de 1 procent meer rekenden.

In het vierde kwartaal lagen voor de gehele branche de afzetprijzen ruim 1 procent hoger dan in het vierde kwartaal van vorig jaar.

In 2011 stegen de prijzen in de elektrotechnische en machine-industrie met 1,5 procent ten opzichte van 2010.

Minder geproduceerd

De elektrotechnische en machine-industrie produceerde in december 2011 minder dan een jaar eerder: het productievolume per gemiddelde werkdag lag een kleine 5 procent lager.

Het gehele vierde kwartaal kwam bijna 2 procent lager uit dan een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)