Kennismigranten

In oktober 2004 is de Kennismigrantenregeling van start gegaan, die het voor kennismigranten door een snelle en eenvoudige procedure aantrekkelijker moet maken om zich in Nederland te vestigen. Onder kennismigranten worden hoogopgeleide vreemdelingen verstaan die een arbeidsovereenkomst bij een Nederlands bedrijf hebben, en daarbij een bepaald minimum brutosalaris verdienen dat gekoppeld is aan een leeftijdscategorie. Per 1 januari 2010 bedroeg het vereiste bruto jaarinkomen € 50.183,- voor kennismigranten van 30 jaar of ouder en € 36.801,- voor kennismigranten jonger dan 30 jaar. De belangrijkste kenmerken van de regeling zijn:
- De kennismigrant heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig om arbeid te verrichten.
- Gezinsleden van de kennismigrant kunnen ook een beroep doen op de regeling.
- De kennismigrant kan een verblijfsvergunning verkrijgen voor de duur van zijn contract, met een maximum van vijf jaren. 
- Kennismigranten zijn vrijgesteld van het inburgeringsvereiste.
- De verblijfsprocedure loopt via de werkgever, de kennismigrant zelf heeft er minder werk aan.
- Eind 2007 is in de Kennismigrantenregeling een aparte, verlaagde inkomensnorm geïntroduceerd voor buitenlandse studenten die in Nederland hun opleiding hebben voltooid en binnen een jaar na afronding van hun studie hooggekwalificeerd werk vinden.