2012-Autochtoon-ih


Het aandeel autochtonen dat bij het bedrijf werkzaam is op peilmoment (jaar).
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het
land waar men zelf is geboren.