Verdeling geboortelanden inwoners Caribisch Nederland varieert per eiland

Het merendeel van de bewoners van Caribisch Nederland is op een van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen geboren. In het overgrote deel van de gevallen is dat het eiland waar ze nu wonen of een naastgelegen eiland.

De speciale band met Nederland blijkt uit het feit dat een tiende van de inwoners in Nederland is geboren. Daarnaast zijn veel inwoners afkomstig van het vasteland van Zuid- of Midden-Amerika.

Geboorteland van inwoners van Caribisch Nederland, 2011
Geboorteland van inwoners van Caribisch Nederland, 2011

Sint-Eustatius en Saba hebben meer inwoners van buiten het Koninkrijk dan Bonaire

De verdeling naar geboorteland van de inwoners van Sint-Eustatius en Saba (de Bovenwindse Eilanden) wijkt af van die van Bonaire. Opvallend bij de eerstgenoemde twee eilanden is het grotere aandeel inwoners die niet op de voormalige Nederlandse Antillen zijn geboren.

Geboorteland van inwoners van Sint-Eustatius, 2011

Geboorteland van inwoners van Sint-Eustatius, 2011

Geboorteland van inwoners van Saba, 2011

Geboorteland van inwoners van Saba, 2011

Op Sint-Eustatius heeft dit te maken met een grote internationale onderneming die daar is gevestigd en op Saba met de aanwezigheid van een internationale onderwijsinstelling.

De Engelstalige eilanden Sint-Eustatius en Saba zijn minder op Nederland gericht dan het Nederlandstalige Bonaire. Dit is terug te zien in het grotere aandeel inwoners van Bonaire dat in Nederland is geboren.

Geboorteland van inwoners van Bonaire, 2011

Geboorteland van inwoners van Bonaire, 2011

Frank van der Linden

Bron: Geboorteland van inwoners van Caribisch Nederland uitgesplitst naar eiland, 2011