Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

De omzet van elektrotechnische en machine-industrie is in november 2011 gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Het omzetvolume liet ook een kleine stijging zien. Het bedrag aan orderontvangsten is toegenomen en producten werden tegen een iets hogere prijs verrekend dan een jaar eerder.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (november 2011)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (november 2011)

Omzet licht gestegen

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie is in november 2011 toegenomen met 2 procent in vergelijking met november vorig jaar. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag nam met bijna 1 procent toe.

In de elektronische en elektrische apparatenindustrie bleef de omzet nagenoeg gelijk. Een omzetstijging van ruim 5 procent in het binnenland compenseerde de daling van een kleine 2 procent in het buitenland bij deze subbranche.

In de machine-industrie waren de ontwikkelingen in het binnen- en buitenland beide positief. In totaal was de omzet van deze subbranche bijna 3 procent hoger dan in dezelfde maand van 2010.

Meer orders ontvangen

In november 2011 steeg in de elektrotechnische en machine-industrie de waarde van de ontvangen orders ruim 10 procent in vergelijking met een jaar eerder.

De vraag naar producten van de elektronische en elektrische apparatenindustrie lag een kleine 4 procent hoger. Opvallend was de stijging van 13 procent bij de binnenlandse afnemers, terwijl de orderontvangsten voor het buitenland nagenoeg gelijk bleven aan die van een jaar eerder.

In de machine-industrie daarentegen was de ontwikkeling andersom. Daar namen de orderontvangsten juist in het buitenland met 17 procent toe. In het binnenland liet de vraag naar producten een toename van bijna 3,5 procent zien. Dit betekende voor deze subbranche een positieve orderontwikkeling van 14 procent.

Geringe prijsstijgingen

In november 2011 moest voor de producten van de elektrotechnische en machine-industrie ruim 1 procent meer betaald worden dan een jaar eerder. Beide subbranches verhoogden hun prijzen in vrijwel gelijke mate.

Minder geproduceerd

De elektrotechnische en machine-industrie produceerde in november 2011 iets minder dan een jaar eerder. Het productievolume per gemiddelde werkdag lag bijna 1 procent lager.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)