Zwitserland: vooral import chemische producten

Nederland heeft in 2010 voor 2,1 miljard euro aan goederen uit Zwitserland ingevoerd. Dit is 23 procent meer dan in 2009. De uitvoer naar Zwitserland is in 2010 met 13 procent gestegen tot 5,4 miljard euro. Hiermee is het handelsoverschot met 200 miljoen euro toegenomen tot 3,3 miljard euro. Vooral de hogere olieprijzen en de export van aardolieproducten hebben bijgedragen aan de toename van het handelsoverschot.

Handel met Zwitserland

zwitserland-g1

Invoer: chemie

Met een aandeel van ruim 40 procent bepaalt chemie het beeld van de invoer. In 2010 werd voor bijna 900 miljoen euro aan chemische producten uit Zwitserland ingevoerd. Het gaat hier vooral om geneesmiddelen en medicinale en farmaceutische producten. In vergelijking met 2009 is de import hiervan met bijna 60 procent toegenomen tot 700 miljoen euro.

Uitvoer: lichte stijging machines

Machines zijn het belangrijkste exportproduct. In 2010 steeg deze export met 3 procent in vergelijking met 2009. Er werd in 2010 voor 1,6 miljard euro aan machines naar Zwitserland uitgevoerd. Tegenover een daling van de export van kantoormachines stond een toename van het aantal geëxporteerde toestellen voor telecommunicatie.   

Uitvoer naar Zwitserland
zwitserland-g2

Wiel Packbier

Bron: StatLine