Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurtest van december 2011 blijkt dat de ondernemers in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie minder ontevreden zijn over de orderportefeuille. Zij voorzien voor de komende maanden een stijging van de prijzen die zij aan hun klanten in rekening brengen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers per saldo somber.

Minder ontevredenheid over werkvoorraad

De werkvoorraad is in december gegroeid, volgens de ondernemers. De index van de orderpositie is in december uitgekomen op 111,1 (sept 2011=100). Desondanks zijn de ondernemers ontevreden over de orderportefeuille. Per saldo vindt 8 procent van hen die te klein. De groep pessimisten is wel beduidend kleiner dan in november en oktober, toen per saldo respectievelijk 15 en 12 procent van de ondernemers de omvang van de orderportefeuille als te klein beoordeelde, gezien de tijd van het jaar.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Hogere afzetprijzen en minder personeel

Voor de periode december 2011 tot en met februari 2012 verwacht per saldo 3 procent van de ondernemers een lager productieniveau. Over de ontwikkeling van de afzetprijzen heerst geen twijfel. Bij per saldo 19 procent van de bedrijven zullen de prijzen, die zij aan hun afnemers in rekening brengen, naar verwachting stijgen. De werkgelegenheid staat volgens de ondernemers onder druk. Bij slechts 3 procent van de bedrijven verwacht men een uitbreiding van het personeelsbestand. Bij 85 procent zal het personeelsbestand naar verwachting niet of nauwelijks veranderen, maar bij 12 procent van de ondernemers gaat men voor de komende drie maanden uit van een krimp in de werkgelegenheid.

Verwachting voor december 2011 tot en met februari 2012

Verwachting voor december 2011 tot en met februari 2012