Groei dienstverlening verder teruggevallen

De groei van zowel de commerciële als de niet-commerciële dienstverlening is in het derde kwartaal opnieuw afgenomen. In de zakelijke dienstverlening en bij de overheid was er sprake van krimp.

Groei dienstverlening

Groei dienstverlening

Groeivertraging commerciële diensten

Bij de meeste bedrijfstakken binnen de commerciële dienstverlening vertraagde de groei. Vooral in de horeca viel de groei sterk terug. Bij de specialistische zakelijke dienstverlening sloeg de (nul)groei) om in een krimp, van 2,3 procent. Een uitzondering op de algemene trend vormden de financiële instellingen, die enigszins opleefden na een lichte daling in het tweede kwartaal.

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Groei niet-commerciële dienstverlening afgevlakt

De groei van de niet-commerciële dienstverlening vertraagde, hetgeen duidelijk een remmend effect had op de economische groei. Waar de niet-commerciële dienstverlening jarenlang groeibijdragen van rond de 0,5 procent leverde, kwam deze in het derde kwartaal niet boven de 0,3 procent uit. De afname komt door een krimp bij het openbaar bestuur en het onderwijs. De zorg bleef wel doorgroeien en leverde een 'vaste' bijdrage aan de economische groei van 0,4 procent.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.
Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten.