Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

De omzet van elektrotechnische en machine-industrie was in oktober 2011 vrijwel gelijk aan die in dezelfde maand een jaar eerder. Het omzetvolume was iets kleiner, maar daar stond tegenover dat het productievolume iets groter was. Het bedrag aan orderontvangsten is afgenomen. De producten werden tegen een iets hogere prijs verrekend dan een jaar eerder.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (oktober 2011)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (oktober 2011)

Omzet gelijk gebleven

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie was in oktober 2011 nagenoeg gelijk in vergelijking met oktober vorig jaar. De iets hogere afzetprijs had een licht positieve invloed op de omzet. Per gemiddelde werkdag nam het verkoopvolume met ruim 1 procent af.

In de elektronische en elektrische apparatenindustrie was de omzet bijna 1,5 procent lager. De omzetdaling in deze subbranche kwam voor rekening van het buitenland, waar het bedrag aan verkopen met bijna 6 procent afnam. De binnenlandse omzet compenseerde de buitenlandse omzetdaling enigszins met een toename van 10 procent. In de machine-industrie ontliepen de ontwikkelingen in het binnen- en buitenland elkaar minder sterk. In totaal was de omzet van deze subbranche 0,5 procent hoger dan in dezelfde maand van 2010.

Minder orders ontvangen

In oktober 2011 lag in de elektrotechnische en machine-industrie de waarde van de ontvangen orders ruim 7 procent lager dan een jaar eerder.

De vraag naar producten van de elektronische en elektrische apparatenindustrie steeg nog wel met een kleine 6 procent. Dit was vooral te danken aan de fors hogere orderontvangsten van binnenlandse afnemers. In de machine-industrie nam de waarde van de ontvangen bestellingen met 13 procent af. Deze afname was volledig het gevolg van een kleinere vraag uit het buitenland.

Geringe prijsstijgingen

In oktober 2011 moest voor de producten van de elektrotechnische en machine-industrie ruim 1 procent meer betaald worden dan een jaar eerder. Beide subbranches verhoogden hun prijzen in vrijwel gelijke mate.

Meer geproduceerd

De elektrotechnische en machine-industrie produceerde in oktober 2011 iets meer dan een jaar eerder. Het productievolume per gemiddelde werkdag was 1 procent groter.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)