Monitor juridische en economische diensten derde kwartaal 2011

De juridische en economische dienstverleners hebben in het derde kwartaal van 2011 minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal van 2010. De omzetkrimp was ook forser dan in de voorgaande kwartalen van 2011. Zowel de rechtskundige als de economische dienstverleners zagen hun omzet krimpen. Uit de conjunctuurtest van oktober blijkt dat de branche het economische klimaat in het derde kwartaal ongunstiger heeft ervaren dan een kwartaal eerder. Men is echter zeer optimistisch over de omzetverwachting voor het vierde kwartaal.

Meer omzetkrimp

De juridische en economische dienstverleners hebben in het derde kwartaal 2,6 procent minder omgezet dan in dezelfde periode van vorig jaar. De omzetkrimp is sterker dan in de drie voorgaande kwartalen. De omzetdaling in het derde kwartaal komt vooral voor rekening van de economische dienstverlening.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetdaling bij juridische dienstverleners

Na vijf kwartalen van groei is bij de rechtskundige dienstverleners voor het eerst weer sprake van een omzetdaling. De omzet daalde licht met 0,4 procent. Vanaf 1 juli 2011 is de competentiegrens van de kantonrechtspraak verhoogd. Hierdoor zijn meer geschillen naar de kantonrechter verschoven. Mogelijk was dit van invloed op de daling van de omzet binnen de advocatuur. Procedures via de kantonrechter kosten relatief minder tijd en geld. De accountants en de managementadviesbureaus zagen hun omzet in het derde kwartaal elk met 3,2 procent krimpen. Beiden scoorden hiermee slechter dan in de vorige twee kwartalen.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Economisch klimaat ongunstiger

Het economische klimaat voor de juridische en economische dienstverleners is in het derde kwartaal ongunstiger geworden. De bedrijven die een positieve ontwikkeling signaleerden, hielden de bedrijven met een negatieve kijk op de ontwikkeling van het economische klimaat in de voorgaande kwartalen nog in evenwicht. In het derde kwartaal had laatstgenoemde groep echter de overhand met 10 procent.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Forse omzetstijging en iets minder personeel

De minder gunstige economische situatie voor de ondernemers heeft kennelijk geen negatief effect op de omzetverwachting. Een zeer ruime meerderheid van juridische en economische dienstverleners rekent op een omzetgroei in het vierde kwartaal, bij gelijkblijvende tarieven. Over de werkgelegenheid heerst minder optimisme. Bij per saldo 6 procent van de bedrijven zal er personeel worden afgestoten.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2011

Verwachting voor het vierde kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.