Monitor computerbranche derde kwartaal 2011

De computerservicebedrijven hebben in het derde kwartaal van 2011 wederom meer omgezet. Voor de vijfde keer op rij groeide hun omzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Uit de conjunctuurtest van oktober 2011 blijkt dat het economische klimaat volgens de ondernemers in de computerbranche is verslechterd. Desondanks is er optimisme over de omzetontwikkeling en de werkgelegenheid.

Omzet groeit

De omzet van de computerservicebedrijven groeide in het derde kwartaal met 2,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. De computerbranche deed het hiermee beter dan de totale zakelijke dienstverlening waar de omzet slechts met 0,3 procent toenam.
De subbranche software-ontwikkeling deed het in het derde kwartaal slechter dan de totale ICT-branche. De ontwikkelaars zetten slechts 0,5 procent meer om dan een jaar eerder. Ook de voorgaande twee kwartalen deden zij het minder goed dan de totale ICT-branche.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Economisch klimaat verder verslechterd

Het aantal ondernemers in de computerbranche dat het economische klimaat in het derde kwartaal zag verslechteren, is veel groter dan het aantal dat een verbetering meldde. Per saldo vindt 25 procent van de ondernemers dat het economische klimaat in het derde kwartaal ongustiger was dan in het tweede. De groep pessimisten is in twee jaar niet zo groot geweest.

Oordeel over economisch klimaat computerbranche

Oordeel over economisch klimaat computerbranche

Hogere omzet en meer personeel

Ondanks het pessimisme over het economische klimaat, zijn de ondernemers in de computerbranche optimistisch over de omzetverwachting voor het laatste kwartaal van dit jaar. Een meerderheid van bijna 30 procent rekent op een omzettoename. De tarieven die aan klanten in rekening worden gebracht, zullen nauwelijks veranderen. Het aantal bedrijven dat prijsverhogingen voor ogen heeft, is nagenoeg in evenwicht met de groep die meent dat de tarieven zullen dalen. Ten aanzien van de werkgelegenheid is er enig optimisme voor het vierde kwartaal. Per saldo verwacht één op de zes bedrijven meer personeel in dienst te hebben.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2011

Verwachting voor het vierde kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.