Stroomschema's van stikstof, fosfor en kalium 2006-2009

De mineralenbalansen in de landbouw worden elk jaar berekend op basis van een stroomschema voor respectievelijk stikstof, fosfor en kalium. Binnen deze schema’s is een deelschema veehouderij en een deelschema cultuurgrond te onderscheiden.

Stikstof in de landbouw, 2009

2011-schema-mineralen-landbouw-N-2009

Fosfor in de landbouw, 2009

2011-schema-mineralen-landbouw-P-2009

Kalium in de landbouw, 2009

2011-schema-mineralen-landbouw-2009

Stikstof in de landbouw, 2008

2008-stroomschema-N-nieuw-pub

Fosfor in de landbouw, 2008

2011-schema-mineralen-landbouw-P-2008

Kalium in de landbouw, 2008

2011-schema-mineralen-landbouw-2008

Stikstof in de landbouw, 2007

2007-stroomschema-N-nieuw-pub

Fosfor in de landbouw, 2007

2011-schema-mineralen-landbouw-P-2007

Kalium in de landbouw, 2007

2011-schema-mineralen-landbouw-2007

 Stikstof in de landbouw, 2006

2006-stroomschema-N-nieuw-pub

 Fosfor in de landbouw, 2006

2011-schema-mineralen-landbouw-P-2006

 Kalium in de landbouw, 2006

2011-schema-mineralen-landbouw-2006

Hoe worden de stroomschema’s gemaakt?

De werkwijze is in grote lijnen conform de publicatie 'Mineralen in de landbouw, 1970-1990' (CBS, 1992) en de eerder verschenen artikelen in het Kwartaalbericht Milieustatistieken (Fong, 1995 t.e.m. 2000). In deze artikelen is reeds met nadruk gewezen op aansluiting van de mineralenbalansen bij de gegevens van de WUM (Werkgroep Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers). Dit is het geval met onder andere mineralenuitscheiding, samenstelling c.q. verbruik van snijmaiskuil en graslandproducten, en gehalten van dierlijke producten (WUM, 1994a, 1994b en 1994c; Van Eerdt, 1999).