Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van november 2011 blijkt dat de orderportefeuille van de bedrijven in de transportmiddelenindustrie is gekrompen. Er heerst bij de ondernemers dan ook onvrede over de werkvoorraad. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers per saldo een daling van de productie.

Minder orders in voorraad

De werkvoorraad van de ondernemers in de transportmiddelenindustrie is in november gekrompen. De index van de orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, is in november gedaald naar 95,9 (sept 2011=100). De ondernemers beoordelen hun orderportefeuille als te klein, volgens per saldo 23 procent.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Daling van de productie verwacht

Voor de maanden november 2011 tot en met januari 2012 zijn de ondernemers pessimistisch over de productie. Bij ongeveer 60 procent zal de productie op ongeveer hetzelfde niveau liggen als in de afgelopen maanden. Bij nagenoeg 8 procent gaat men uit van een hoger productieniveau en bij 33 procent verwacht men minder productie te zullen draaien.

Verwachting voor november 2011 tot en met januari 2012

Verwachting voor november 2011 tot en met januari 2012