Ondanks natuurramp toename invoer uit Japan

In de periode januari-augustus 2011 was de Nederlandse invoer uit Japan ruim 1,2 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Dit is een toename van ruim 17 procent. In de overige lidstaten van de Europese Unie (EU) steeg de importwaarde met ruim 2 procent.

Ontwikkeling invoerwaarde uit Japan, jan-aug 2011 t.o.v. jan-aug 2010

2011-japan-g1

Forse importgroei

De natuurramp die Japan in maart 2011 heeft getroffen, heeft niet geresulteerd in een lagere importwaarde van goederen uit Japan. De invoergroei van de eerste acht maanden van 2011 lag zelfs hoger dan de gemiddelde importgroei die op ruim 13 procent bleef steken.

Belangrijkste exportlanden Japan in EU, jan t/m aug 2011

2011-japan-g2

Nederland belangrijk EU-afzetgebied

Nederland is in de EU belangrijk voor de Japanse export. Er worden vooral veel hightech artikelen ingevoerd. In de eerste acht maanden van 2011 exporteerde Japan voor ruim 8,1 miljard euro aan goederen naar Nederland. Hiervan is circa 16 procent als doorvoer direct verder getransporteerd. Na Duitsland is Nederland met een aandeel van ruim 18 procent het belangrijkste afzetgebied voor Japanse producten binnen de EU.

Aandeel invoer Japan t.o.v. totale invoerwaarde

2011-japan-g3

Japan negende importland

Japan is voor de Nederlandse invoer belangrijk. Het land is in rangorde het negende invoerland. In de eerste acht maanden van 2011 wist Japan, in vergelijking met dezelfde periode van 2010, het aandeel in de totale handel iets te vergroten met 0,1 procentpunt naar 2,9 procent. Dat is opmerkelijk want bij de overige belangrijke importerende landen binnen de EU is het beeld juist anders. Zij hadden te maken met een stabilisatie of afname in de goederenimport uit Japan in relatie tot hun totale invoer.

Hans Draper
Bron: Maatwerktabel