Beroepsbevolking

De resultaten in dit onderzoek zijn gebaseerd op de werkzame personen binnen de internationale definitie van de beroepsbevolking. Dit betekent dat iedereen in de leeftijdscategorie tussen 15 en 65 jaar die meer dan 1 uur per week werkzaam is, deel uitmaakt van de onderzoekspopulatie.

De internationale definitie van de beroepsbevolking (labour force) is gelijk aan die van de International Labour Organisation (ILO) die internationaal als standaard geldt. De Nederlandse definitie van de beroepsbevolking wijkt daarvan af. Ten eerste wordt in de Nederlandse definitie een drempelwaarde van twaalf uur gehanteerd voor het aantal uren per week dat iemand werkt of wil werken. In de internationale definitie is dat niet het geval. Ten tweede wordt de werkloze beroepsbevolking anders afgebakend. Volgens de internationale definitie moet iemand binnen twee weken kunnen beginnen in een baan. In de Nederlandse definitie wordt in bepaalde gevallen een termijn van drie maanden aangehouden op de termijn waarop iemand kan beginnen te werken of zoekactiviteiten ontplooid heeft.