Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

De omzet van elektrotechnische en machine-industrie was in september 2011 vrijwel gelijk vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Het productie- en het omzetvolume lieten een lichte daling zien. Ook de waarde van de orderontvangsten was lager. De producten werden tegen iets hogere prijzen verrekend dan een jaar eerder.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2011)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2011)

Omzet

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie is in september 2011 nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar. De ontwikkeling van de afzetprijs had een licht positieve invloed. Per gemiddelde werkdag nam het verkoopvolume toe.

In de elektronische en elektrische apparatenindustrie nam de omzet met bijna 3 procent toe. De omzetstijging in deze subbranche kwam vooral voor rekening van het binnenland, waar het bedrag aan verkopen met ruim 9 procent toenam. De buitenlandse omzet bleef in deze subbranche vrijwel gelijk. De machine-industrie zette ruim 2 procent minder om.

In het derde kwartaal van 2011 was de omzet 12 procent hoger. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de omzetontwikkeling in de eerste twee maanden van het kwartaal.

Minder orders ontvangen

In september 2011 lag de waarde van de ontvangen orders 16 procent lager dan een jaar eerder. Vooral in de machine-industrie namen de bestellingen met 20 procent sterk af. De vraag naar producten van de elektronische en elektrische apparatenindustrie daalde met ruim 7 procent.

Over het gehele derde kwartaal waren de orderontvangsten 11 procent lager dan in het derde kwartaal van 2010. In de machine-industrie daalde de waarde van de ontvangen orders iets harder dan in de elektronische en elektrische apparatenindustrie.

Geringe prijsstijgingen

In september 2011 moest er voor de producten van de elektrotechnische en machine-industrie ruim 0,5 procent meer betaald worden dan een jaar eerder. Ondernemers in beide subbranches verhoogden hun prijzen in vrijwel gelijke mate.

De afzetprijzen in het derde kwartaal van 2011 zijn met ongeveer 1 procent gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2010.

Meer geproduceerd

De elektrotechnische en machine-industrie produceerde in september 2011 meer dan een jaar eerder. Het productievolume per werkdag was ruim 5 procent groter.

Met dit resultaat kwam de productie in het gehele derde kwartaal ruim 5 procent hoger uit.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)