Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurtest van oktober 2011 blijkt dat de orderportefeuille van de bedrijven in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie verder is gekrompen. De ondernemers verwachten voor de komende drie maanden een afname van het productieniveau en een krimp van de personeelssterkte in hun branche. Verder voorzien zij een daling van de export voor de komende maanden.

Orderportefeuille verder gekrompen

Voor de vierde maand op rij zijn de orderontvangsten gedaald. Dat meldt per saldo één op de vier bedrijven in deze branche. De productie daalde en de werkvoorraad is verder gekrompen. De orderpositie is sinds het begin van dit jaar onafgebroken kleiner geworden. De index van de orderpositie daalde in oktober met 0,6 punt naar 100,1 (juli 2000=100). In februari kwam de index nog uit op 105,0. De omvang van de werkvoorraad wordt door per saldo 15 procent van de ondernemers als te klein beoordeeld, gelet op de tijd van het jaar.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Lagere productie en minder personeel

De afgenomen vraag leidt volgens de ondernemers tot een daling van de productie in de maanden oktober tot en met december. Bij per saldo 27 procent van de bedrijven zal de productie naar verwachting afnemen. Het pessimisme over de productieverwachting is sinds december 2008 niet zo groot geweest. Ten aanzien van de afzetprijzen verwacht 90 procent van de ondernemers geen verandering in de komende maanden. Door 5 procent wordt een prijsstijging voorzien en een even grote groep verwacht een daling van de afzetprijzen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers pessimistisch gestemd. Bij per saldo 8 procent zal er minder personeel nodig zijn voor het productieproces.

Verwachting voor oktober tot en met december 2011

Verwachting voor oktober tot en met december 2011

Afname export verwacht

De concurrentiepositie is nagenoeg niet veranderd in de maanden juli tot en met september. Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal zijn de ondernemers pessimistisch gestemd over de export. Per saldo verwacht 16 procent van hen een afname van de verkopen aan buitenlandse afnemers. De groep bedrijven met een negatieve exportverwachting is sinds begin 2009 niet zo groot geweest. In oktober was de bezettingsgraad van de productie-installaties met 79,6 procent 2,3 punt lager dan in juli. In de voorafgaande zes kwartalen lag de bezettingsgraad steeds hoger dan in oktober.