Prijs autorijles stijgt minder hard dan inflatie

Het volgen van autorijlessen is de afgelopen vijf jaar 6,7 procent duurder geworden. Dit is minder dan de inflatie over deze periode. Deze bedroeg ruim 9 procent. De voor de autoles benodigde brandstof en onderhoudskosten stegen wel harder dan de inflatie, terwijl de aanschaf van een nieuwe auto juist iets in prijs zakte.

Prijsontwikkeling rijles en kosten auto, sep. 2006 - sep. 2011

Prijsontwikkeling rijles en kosten auto, sep. 2006 - sep. 2011

Inflatie stijgt harder dan tarief autorijles

De tarieven voor autorijlessen en de kosten voor het rijexamen stegen de afgelopen vijf jaar minder hard dan de inflatie. De afgelopen 12 maanden staan de tarieven echt onder druk. Van september 2010 tot september 2011 zijn de tarieven licht gedaald, terwijl de inflatie naar 2,7 procent steeg.

Prijzen brandstof en autoverzekeringen gestegen

Een lesauto kan niet zonder brandstof, onderhoud en verzekering. De brandstofprijzen zijn, na een behoorlijke daling in de tweede helft van 2008, in de afgelopen jaren flink gestegen. In september 2011 lagen de prijzen gemiddeld bijna 28 procent hoger dan in september 2006. De kosten voor onderhoud stegen sinds 2006 met bijna 17 procent en autoverzekeringen met 7 procent.

Bert van Zanten

Bron: StatLine, Consumentenprijzen