Aandeel eurolanden in Nederlandse export neemt af

In de laatste twintig jaar is het aandeel van de oorspronkelijke EU-landen (EU-15) in de totale Nederlandse export naar Europa afgenomen. Het aandeel van de nieuwe EU-landen en de Europese landen buiten de EU is toegenomen. Deze verschuiving binnen de Nederlandse export heeft geresulteerd in een afnemend aandeel van de eurolanden. De eurozone bestaat voornamelijk uit oorspronkelijke EU-landen.

Verschuiving Nederlandse export in Europa

De Nederlandse export naar de EU-15 is in twintig jaar tijd veel minder hard gegroeid dan de export naar nieuwe EU-landen en Europese landen buiten de EU. Het aandeel van de EU-15 binnen de Nederlandse export naar Europa is daardoor gedaald van 93 naar 85 procent en het aandeel van de overige landen is toegenomen van 7 naar 15 procent.

Aandelen in Nederlandse export naar Europa

2011-export-eurolanden-g1

Aandeel van niet-eurolanden stijgt met 6 procentpunt

Het aandeel van de Europese landen zonder euro in de Nederlandse export is de laatste twintig jaar gestegen met 6 procentpunt. Het zijn vooral Oost-Europese landen die steeds meer toenadering hebben gezocht tot de westerse markteconomie. Bovendien hebben deze landen, met het toetreden tot de EU in 2004, sterk geprofiteerd van het vrije verkeer van goederen in de EU. Het zijn landen die twee decennia geleden een groter groeipotentieel in de handel met Nederland hadden dan landen waar Nederland al honderden jaren intensief mee handelt (zoals België en Duitsland).

Ontwikkeling van aandelen van Europese niet-eurolanden in de Nederlandse export naar Europa, 1992 – 1e helft 2011
2011-export-eurolanden-g2 

Aandeel van eurolanden daalt met 6 procentpunt

Hoewel de euro van groot belang is voor de export, is het aandeel van de eurolanden in de Nederlandse export in twintig jaar tijd met 6 procentpunt gedaald. Dit is het resultaat van het toenemende belang van de niet-eurolanden. De waarde van de export naar eurolanden is weliswaar fors gegroeid, maar minder fors dan de waarde van de export naar niet-eurolanden.
Bij de oorspronkelijke eurolanden daalde het aandeel in de meeste gevallen. Zo daalde het aandeel van Duitsland 4,3 procentpunt. Het belang van Spanje en Finland is echter wel veel groter geworden. Ook de vijf landen die in 2007 of later zijn toegetreden tot de eurozone (Slowakije, Slovenië, Estland, Cyprus en Malta) hebben een toenemend aandeel. Het gezamenlijke aandeel van deze landen is in twintig jaar tijd bijna verviervoudigd tot 0,9 procent.

Ontwikkeling van aandelen van eurolanden in de Nederlandse export naar Europa, 1992 – 1e helft 2011

2011-export-eurolanden-g3

Pascal Ramaekers en Hans Draper

Bron: Maatwerktabel “Aandelen Europese landen in de totale Nederlandse export naar Europa"