Monitor dienstenprijzen tweede kwartaal 2011

In het tweede kwartaal van 2011 waren de prijzen van de commerciële dienstverlening bijna één procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De stijging is kleiner dan in de vier voorgaande kwartalen.

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijsstijging in de transportsector kleiner

De prijzen van diensten in de transportsector waren in het tweede kwartaal 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. Vorig kwartaal was de stijging nog ruim 3 procent.
 
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen was bijna 3,8 procent duurder dan een jaar eerder. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door gestegen brandstofkosten. Vervoersondersteunende activiteiten waren 2,5 procent duurder. Daarentegen was vervoer over water ruim 2 procent goedkoper. Dit kwam door overcapaciteit en concurrentie. In voorgaande kwartalen was vervoer over water juist telkens duurder dan het jaar ervoor, wat sterk bepalend was voor de prijsstijging in de transportsector als geheel. Per saldo lagen de prijzen in de transportsector in het tweede kwartaal bijna anderhalf procent hoger dan een jaar eerder.

Prijsontwikkeling transportsector

Prijsontwikkeling transportsector

Stijging prijzen in de overige zakelijke dienstverlening houdt aan

De prijzen in de overige zakelijke dienstverlening waren 0,8 procent hoger dan een jaar eerder. Diensten van advocaten en accountants stegen het meest in prijs, met respectievelijk 2,2 procent en 2,1 procent. Daarentegen waren de diensten van softwareconsultants een stuk goedkoper (- 2,1 procent).

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Ömer Eryigit

Bron: StatLine, Dienstenprijzen

Samenstelling prijsindexcijfers commerciële dienstverlening
De prijsindexcijfers over de commerciële dienstverlening omvatten twee sectoren:
1. De sector ‘vervoer, opslag en communicatie’. Kortweg: de transportsector.
2. De sector ‘exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en overige zakelijke dienstverlening’. Kortweg: sector overige zakelijke dienstverlening.
Deze twee sectoren zijn onderverdeeld in branches.