Areaal doorsnee glastuinbouwbedrijf verdubbeld

In 2011 had een doorsnee glastuinbouwbedrijf een teeltoppervlakte van 1,9 hectare. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2000.  De totale oppervlakte glastuinbouw is in Nederland met bijna 80 hectare afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal bedrijven in de glastuinbouw nam af met 6 procent tot 5,5 duizend. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van de Landbouwtelling 2011.

Oppervlakte glastuinbouw en hectare per bedrijf

2011-glastuinbouw-g1

Areaal glasgroenteteelt gelijk

De oppervlakte glasgroenteteelt is in 2011 met bijna vijf duizend hectare vergelijkbaar met een jaar eerder. In de glasgroenteteelt namen alleen de arealen trostomaten, aardbeien, gele paprika (allen +20 hectare)  en het areaal rode paprika (+10 hectare) toe.

Weer toename aardbeien onder glas

Nadat het areaal aardbeien onder glas twee jaar op rij is gedaald, is dit in 2011 weer gestegen. De toename was 8 procent en hiermee kwam het areaal aardbeien onder glas en in plastic tunnels is geteeld uit op 280 hectare. Deze stijging komt doordat er meer aardbeien onder glas zijn geteeld (+ 14  procent). Het areaal aardbeien onder plastic tunnels nam opnieuw af en daalde met 16 procent tot 40 hectare.

Ontwikkeling areaal aardbeien onder glas

2011-glastuinbouw-g3

Renzo Ghianni

Bron: StatLine