Omgevingsvergunningen met activiteit bouwen

Een vervangende aanduiding voor verleende bouwvergunningen. Het betreft het verlenen van vergunningen aan bouwwerken met kosten vanaf 50 duizend euro (excl. BTW).

Van de statistiek verleende bouwvergunningen zijn de volgende zaken niet in de BAG aanwezig:
• De bouwsom van de verleende vergunningen;
• De SBI (opdeling in branches);
• De inhoud in m3 van de verleende bouwvergunningen;
• De indeling van bedrijfsgebouwen naar marktsector en huursector;
• De opdeling in huurwoningen en eigen woningen.