Groei uitvoer Nederlands product valt terug

In het tweede kwartaal van 2011 was de uitvoer van goederen en diensten 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. De wederuitvoer groeide stevig, de groei van de uitvoer van diensten bleef op peil, maar de uitvoergroei uit Nederlandse productie viel sterk terug. De invoer van goederen en diensten steeg met 4,4 procent.

Wederuitvoer blijft groeien

De totale uitvoer van goederen nam in het tweede kwartaal van 2011 met bijna 6 procent toe. De uitvoer van goederen wordt verdeeld in wederuitvoer en uitvoer uit Nederlandse productie. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. De wederuitvoer nam met ruim 8 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De uitvoer uit Nederlandse productie, die een grotere bijdrage levert aan de Nederlandse economie, groeide met slechts 3,1 procent. In de eerste drie maanden van 2011 groeide deze nog met 6,6 procent. Zowel bij de invoer als wederuitvoer droegen voornamelijk aardolieproducten en goederen van de chemische industrie bij aan de groei.

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Aanhoudende groei bij uitvoer van diensten

De export van diensten groeide in het tweede kwartaal met 4,2 procent, de invoer met slechts 1,2 procent. In het eerste kwartaal van 2011 groeiden de internationale diensten met respectievelijk 5,6 en 5,9 procent.

Ruilvoet verbeterd

In het tweede kwartaal van 2011 namen de prijzen van de invoer minder toe dan de prijzen van de uitvoer. Hiermee was er een verbetering van de (interne) ruilvoet, de verhouding tussen de invoer- en de uitvoerprijzen.

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel.