Monitor uitzendbranche tweede kwartaal 2011

De uitzend- en de uitleenbedrijven behaalden in het tweede kwartaal van 2011 een hogere omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal ondernemers in de uitzendbranche met een positief oordeel over het economische klimaat is al zes kwartalen op rij in de meerderheid. De ondernemers verwachten ook voor het derde kwartaal meer omzet te behalen. Wel hebben minder ondernemers een positieve omzetverwachting dan voor het tweede kwartaal.

Opnieuw forse omzetgroei

Ook in het tweede kwartaal nam de omzet met 9,4 procent fors toe. Dit is iets minder dan de 9,9 procent groei in het eerste kwartaal van 2011. De omzettoename in het tweede kwartaal werd gerealiseerd met meer uitzenduren. De uitzend- en uitleenbedrijven behoren tot de beter presterende branches binnen de zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal uitzenduren neemt toe

De toename van het aantal uitzenduren van de uitzend- en uitleenbedrijven is met 9,5 procent bijna even groot als de omzettoename. Ook in het tweede kwartaal namen de uitzenduren (fase A) meer toe dan de detacheringsuren (fase B en C). Het aantal uren in fase A nam met 12,9 procent toe en het aantal uren fase B en C met 4,4 procent. In de eerste helft van 2011 was in beide kwartalen het aantal detacheringsuren groter dan een jaar eerder, na bijna twee jaar van krimp. De grootste bijdrage aan de detacheringsuren komt van de uitzendbedrijven. De groei van deze uren bij de uitzendbedrijven bedroeg 6,4 procent.

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoensgecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Oordeel economische klimaat blijft positief

Uit de conjunctuurtest van juli 2011 blijkt dat het aantal ondernemers in de uitzendbranche met een positief oordeel over het economische klimaat per saldo nog steeds aanzienlijk is. Eén op de vier ondernemers geeft hierover een gunstig oordeel voor het tweede kwartaal. Hoewel het aantal uitzendbedrijven met een positief oordeel over het economische klimaat al zes kwartalen op rij groter is dan dat met een negatief oordeel, is er sprake van een afnemend aantal positief oordelende bedrijven.

Oordeel over economische klimaat uitzendbranche

Oordeel over economische klimaat

Groot aantal bedrijven verwacht omzettoename

Per saldo heeft ruim driekwart van de ondernemers in de uitzendbranche een positieve omzetverwachting voor het derde kwartaal van 2011. Daarmee zijn de ondernemers in de uitzendbranche het meest positief gestemd binnen de gehele zakelijke dienstverlening. Per saldo meent vijf procent van hen ook dat de tarieven die zij aan de klanten in rekening brengen, zullen stijgen. Zij zijn echter somber gestemd over de toekomstige werkgelegenheid in de uitzendbranche. Per saldo verwacht drie procent van de ondernemers een kleiner personeelsbestand.

Verwachting voor het derde kwartaal 2011

Verwachting voor het derde kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.