Monitor juridische en economische diensten tweede kwartaal 2011

De juridische en economische dienstverleners behaalden in het tweede kwartaal een bescheiden omzetgroei. Daarvoor daalde de omzet acht kwartalen achter elkaar. Uit de conjunctuurtest van juli 2011 blijkt dat het aantal juridische en economische dienstverleners met een negatief en positief oordeel over het economische klimaat nagenoeg gelijk is gebleven. Per saldo verwachten de ondernemers in deze branche voor het derde kwartaal van 2011 een lagere omzet, een licht krimpend personeelsbestand, maar wel iets hogere tarieven voor hun diensten.

Omzet neemt weer toe

De omzet van de juridische en economische dienstverleners groeide in het tweede kwartaal van 2011 met 0,7 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Na twee jaar van krimp komt de matige groei vooralsnog alleen voor rekening van de rechtskundige dienstverleners en de managementadviesbureaus. De omzet van de accountants vertoonde nog een lichte krimp. De omzetgroei van de branche bleef achter bij de 3,3 procent omzetgroei die door de totale zakelijke dienstverlening werd geboekt.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling juridische en economische diensten

Sterkste groei bij rechtskundige dienstverleners

De rechtskundige dienstverleners scoorden in het tweede kwartaal opnieuw beter dan de overige branches in de juridische en economische dienstverlening. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2010 steeg de omzet van de rechtskundige dienstverleners met 2,4 procent. Ook bij de managementadviesbureaus is voor het eerst sinds twee jaar weer een voorzichtige groei gesignaleerd. De omzet in deze branche nam toe met 0,8 procent. Bij de accountants daalde de omzet licht met 0,2 procent. In het tweede kwartaal kromp de omzet in deze subbranche daarmee echter minder dan in de voorgaande zes kwartalen.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling juridische en economische dientsten

Oordeel economische klimaat onveranderd

Het aantal juridische en economische dienstverleners met een positief oordeel over het economische klimaat is per saldo in het tweede kwartaal van 2011 even groot als het aantal met een negatief oordeel. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is de ontwikkeling van dit oordeel vrijwel ongewijzigd gebleven. In het tweede kwartaal van 2009 bereikte dit oordeel een dieptepunt. Sindsdien fluctueert het oordeel van de ondernemers en bleef de afgelopen twee kwartalen per saldo neutraal.

Oordeel over economisch klimaat juridische en economische diensten 

Oordeeleconomisch klimaat juridische en economische diensten

Bedrijven met een verwachte omzetafname nog steeds in de meerderheid

Het aantal juridische en economische dienstverleners met een verwachte omzetafname is toegenomen voor het derde kwartaal. Het beeld van de ondernemers over het personeelsbestand is ten opzichte van het tweede kwartaal positief bijgesteld. Voor het derde kwartaal verwachten zij per saldo nog een licht krimpend personeelsbestand. Het aantal ondernemers die een prijsstijging voorziet is met twee procent net in de meerderheid.

Verwachting voor het derde kwartaal 2011

Verwachting juridische en economische diensten
 
Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.