Einde in zicht voor de VUT

De VUT heeft nog een paar jaar te gaan. VUT-fondsen verkeren in de afbouwfase, wat overigens beperkt zichtbaar in de cijfers over deze fondsen. De uitkeringen in 2009 zijn gelijk aan die in 2008, de premies zijn in 2009 licht gedaald.