Statistisch Bulletin no. 34

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Financiële en zakelijke diensten, Inkomen en bestedingen.