Midden- en Oost-Europeanen van de eerste generatie

De Midden- en Oost-Europese EU-landen (ook MOE-landen genoemd) waar het om gaat zijn: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen (in 2004 tot de Europese Unie toegetreden), en Roemenië en Bulgarije (op 1 januari 2007 toegetreden).
De hier gepresenteerde cijfers betreffen eerstegeneratieallochtonen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), dus allochtonen die geboren zijn in een van de genoemde Midden- en Oost-Europese landen.