Diversiteit in Cijfers 2009

Voor de diversiteitsindex zijn gegevens berekend over de 10 procent banen met hoogste brutojaarloon en over de in- en uitstroom van deze banen en het totaal aantal banen. De gegevens worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, opleiding, sector, woonprovincie en rpa-gebied. De gegevens zijn eerder al berekend over 2008 en 2005.Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.