Exportbelang Griekenland neemt snel af

Het exportbelang van Griekenland voor de Nederlandse goederenhandel daalt in een rap tempo. In de eerste vier maanden van 2011 daalde de exportwaarde naar Griekenland met 5 procent terwijl de totale Nederlandse exportwaarde met 15 procent toenam. Door deze ontwikkelingen nam het aandeel van Griekenland in de Nederlandse export af.

Export naar Griekenland als aandeel van de totale Nederlandse export

2011-griekenland-g1

Griekenland in bijzondere positie

Terwijl de waarde van de goederenexport naar Griekenland gedurende de eerste vier maanden van 2011 flink daalde, steeg deze export naar andere EU-lidstaten met 14 procent. Dit is een treffende illustratie van de opmerkelijke positie van Griekenland binnen de Europese Unie. Nederland importeerde in de eerste vier maanden van dit jaar 20 procent meer aan goederen uit Griekenland.

Mutatie Nederlandse exportwaarde: januari tot en met april (2011 t.o.v. 2010)

2011-griekenland-g2

Vooral minder vraag naar investeringsgoederen

De exportkrimp naar Griekenland hangt sterk samen met de huidige economische ontwikkelingen in dat land. In de eerste vier maanden van dit jaar is vooral de vraag naar investeringsgoederen zoals machines en vervoermaterieel sterk verminderd (-51 miljoen euro). In tijden van crisis wordt doorgaans vooral bezuinigd op investeringsgoederen.

Ontwikkeling ook in 2010 al negatief

Ook in 2010 daalde de waarde van goederenexport naar Griekenland al met 3 procent. Toen groeide de totale Nederlandse exportwaarde met 20 procent. Naar de EU-landen was deze stijging 19 procent. De export naar Griekenland vertegenwoordigde in 2010 een waarde van circa 2,5 miljard euro. Dat is bijna 0,7 procent van de totale Nederlandse export.

Export naar Griekenland van enkele goederengroepen: januari tot en met april (2011 t.o.v. 2010)

2011-griekenland-g3

Grootste deel van de export naar Griekenland is eigen makelij

In de eerste vier maanden van 2011 was bijna 60 procent van de export naar Griekenland van eigen makelij. Het overige deel is wederuitvoer. In dezelfde periode was het aandeel van in Nederland geproduceerde goederen in de totale Nederlandse export circa 58 procent. De uitvoer van producten van eigen makelij draagt ruim zes keer zo veel bij aan de economie dan productie die als wederuitvoer worden geëxporteerd.

Peter van Breemen en Hans Draper

Bron: Internationale handel; in- en uitvoer volgens SITC-indeling