Banengroei vooral bij buitenlandse bedrijven

In de periode 2000-2007 is het aantal banen in Nederland met ongeveer 160 duizend toegenomen. De banengroei heeft vooral plaatsgevonden bij bedrijven in buitenlands bezit. De invloed van overnames van Nederlandse bedrijven door buitenlandse bedrijven was echter zeer klein.

Buitenlandse bedrijven groeien gestaag

Bedrijven in buitenlands bezit lieten in de periode 2000-2007 een gestage groei zien van bijna 200 duizend banen. Gemiddeld groeide het aantal banen bij buitenlandse bedrijven met 28 duizend per jaar. Het baanniveau bij Nederlandse bedrijven bleek conjunctuurgevoeliger en schommelde in deze periode sterk. In 2007 waren er 42 duizend banen minder bij bedrijven in Nederlands bezit dan in 2000.

De baandynamiek in de afgelopen periode was vooral het gevolg van nieuwe en stoppende bedrijven. De invloed van overnames van Nederlandse bedrijven door buitenlandse bedrijven was zeer klein. Slechts 2 procent van de banengroei (4 duizend banen) bij bedrijven in buitenlands bezit is het gevolg van dergelijke overnames.

Aantal banen bij bedrijven in buitenlands en Nederlands bezit

2011-banengroei-buitenlandse-bedrijven-g1

Banengroei bij buitenlandse bedrijven verschilt per bedrijfstak

De groei van het aantal banen bij bedrijven in buitenlands bezit heeft vooral plaatsgevonden in de financiële en zakelijke dienstverlening, detailhandel, vervoer en handel. De financiële en zakelijke dienstverlening droeg voor bijna een derde bij aan de totale banengroei bij bedrijven in buitenlands bezit. De detailhandel was een grote tweede groeier. De industrie liet maar een banengroei van 1,5 duizend banen zien.

Toename aantal banen bij bedrijven in buitenlands bezit per sector, 2000 - 2007

2011-banengroei-buitenlandse-bedrijven-g2

Noortje Urlings en Marjolein Korvorst

Bron: Inkomende investeringen en werkgelegenheid in Nederland