Saldo primaire inkomens met het buitenland weer positief

In het eerste kwartaal is het saldo van ontvangen en betaalde primaire inkomens van Nederland met het buitenland weer positief geworden. Na twee kwartalen op rij met een klein negatief saldo, was het dit kwartaal 4,8 miljard euro hoger dan in het vierde kwartaal van 2010. Primair inkomen is inkomen uit arbeid, onderneming of vermogen.

Inkomsten stijgen vooral door hogere winsten van buitenlandse dochterondernemingen

De door Nederland ontvangen inkomens stegen in het eerste kwartaal met 5,7 miljard euro (15 procent) ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010. Aan de andere kant namen de aan het buitenland betaalde inkomens slechts 0,9 miljard euro (2 procent) toe. De inkomsten stegen vooral veel sterker doordat buitenlandse dochterondernemingen van Nederlandse bedrijven meer winst maakten. Deze winsten vormen in de nationale rekeningen onderdeel van het inkomen van het moederland. Andersom namen de winsten van Nederlandse dochters van buitenlandse onderneming minder toe.

Saldo primaire inkomens

Saldo primaire inkomens