Monitor computerbranche eerste kwartaal 2011

De omzet van de computerservicebedrijven was in het eerste kwartaal van 2011 hoger dan een jaar eerder. Wel was de omzetstijging kleiner dan in het vorige kwartaal. Uit de Conjunctuurtest van april 2011 blijkt dat het oordeel over het economische klimaat in het tweede kwartaal nagenoeg gelijk is aan dat in het voorgaande kwartaal. Per saldo menen de ondernemers voor de komende periode een omzetgroei te realiseren in hun branche. Daarnaast verwachten zij een prijsstijging van hun producten en een uitbreiding van het personeelsbestand.

Beperkte omzetgroei

De computerbranche heeft in het eerste kwartaal 0,4 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De vraag naar ICT-diensten beleefde in de laatste twee kwartalen van 2010 al een opleving. In die kwartalen realiseerde deze branche zelfs meer omzetgroei dan de zakelijke dienstverlening als geheel. In het eerste kwartaal van 2011 is de omzetgroei echter iets kleiner dan de groei van de totale zakelijke dienstverlening die 0,7 procent hoger is dan een jaar eerder.

Bedrijven op het gebied van software-ontwikkeling deden het in het eerste kwartaal slechter dan de computerbranche in zijn geheel. Hun omzet daalde met 1 procent vergeleken met een jaar eerder. De computerservicebedrijven hebben echter 1 procent meer omgezet en zorgden daarmee voor de omzetgroei in de totale computerbranche.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Onveranderd optimisme over het economische klimaat

De ondernemers in de computerbranche zijn in het eerste kwartaal van dit jaar onveranderd optimistisch over het economische klimaat. Per saldo is het aantal optimisten in de meerderheid (+14 procent). Na het dieptepunt in het tweede kwartaal van 2009 verbeterde het oordeel van de ondernemers in de computerbranche over het economische klimaat gestaag.

Oordeel over economische klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Stijging van de omzet en werkgelegenheid verwacht

Per saldo voorziet bijna één op de vier van de ondernemers een toename van de omzet in het tweede kwartaal van 2011. Er zijn iets meer ondernemers die een prijsstijging van hun producten voorzien dan ondernemers die een prijsdaling verwachten. Het aantal ondernemers dat verwacht meer mensen in dienst te zullen hebben, is veel groter dan het aantal dat een krimp in het personeelsbestand voorziet. Per saldo denkt 40 procent van de ondernemers aan een uitbreiding.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2011

Verwachting voor het tweede kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.