Huishoudens besteden steeds minder geld aan nieuwe auto's

Consumenten geven steeds minder geld uit aan nieuwe personenauto’s. Het totale wagenpark groeit weliswaar nog altijd, maar zowel nieuwe als tweedehands leasewagens maken hier een steeds groter deel van uit. Ook kiest de consument vaker voor goedkopere kleine wagens en blijven auto’s langer op de weg.

Consumptie huishoudens sinds 1987 met 60 procent gestegen

Sinds 1987 is de consumptie door huishoudens met 60 procent gestegen. Dat ligt in lijn met de toegenomen welvaart. De aanschaf van duurzame goederen, exclusief nieuwe auto’s, steeg in deze periode met meer dan 90 procent. Gezien het fors toegenomen autoverkeer ligt het voor de hand dat ook de aanschaf van nieuwe auto’s door particulieren sterk is gestegen. Sinds 1987 zijn de bestedingen van consumenten aan auto’s, gecorrigeerd voor prijsveranderingen, echter met 14 procent gedaald.

Consumptieve bestedingen huishoudens

Consumptieve bestedingen huishoudens

Gebruik leasewagens sterk toegenomen

Sinds 1987 is het gebruik van leasewagens sterk toegenomen. Leasewagens verminderen de behoefte aan eigen auto’s. Bovendien worden leasewagens al na drie jaar verkocht aan particulieren. Ook dat heeft een neerwaarts effect op de aanschaf van nieuwe auto’s door huishoudens.

Alleen al in 2010 deden leasemaatschappijen een kleine 150 duizend wagens van de hand. Worden deze wagens opgeteld bij de nieuwe, dan is de verkoop aan huishoudens niet gedaald, maar sinds 1987 met 28 procent gestegen. Komt daar ook nog het privégebruik van leasewagens bij (29 procent van het aantal wegkilometers), dan bedraagt de stijging 36 procent. De aanschaf van nieuwe personenauto’s door huishoudens weerspiegelt steeds minder de alsmaar toenemende automobiliteit.

Consumptieve bestedingen huishoudens aan auto’s

Consumptieve bestedingen huishoudens aan auto’s

Teruggang verkopen autohandel

Een en ander laat onverlet dat de autohandel wel degelijk een teruggang voelt in de verkopen. Voor een deel zit dit in de verkoopaantallen, want auto’s gaan nu langer mee dan in de jaren negentig. Maar belangrijker is dat er een verschuiving plaatsvindt naar kleinere, meer energiezuinige wagens. Dit mede vanwege fiscale stimuleringsmaatregelen en hogere brandstofprijzen. De kleinere wagens zijn goedkoper en leveren de autohandel een veel kleinere marge op.

Fred Joppe