Industrieradar

U heeft javascript en de laatste versie van de Flash plugin nodig.

Omstandigheden industrie verbeteren

De omstandigheden voor de industrie zijn in december 2013 vooruitgegaan in vergelijking met een maand eerder. Uit de nieuw beschikbaar gekomen gegevens blijkt dat 4 van de 6 indicatoren deze maand een verbetering laten zien: de vertrouwensindicatoren (consumentenvertrouwen en producentenvertrouwen) en de buitenlandse indicatoren ontwikkelden zich gunstig. De indicatoren van de Duitse industriële orders en de Europese industriële productie zijn verbeterd. De consumptie door huishoudens nam af ten opzichte van de vorige maand, en ook de export toonde een verslechtering. De indicator van de Duitse industriële orders ligt boven het niveau van het langjarig gemiddelde, de Europese industriële productie ligt daar een fractie boven. Het producentenvertrouwen ligt er een fractie onder, de overige indicatoren bevinden zich ruim onder de langjarig gemiddelde ontwikkelingen.

Wegens efficiencymaatregelen is deze publicatie op 10 december 2013 stopgezet.

Toelichting industrieradar