Verder herstel Europese economieën

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van 2011 met 2,5 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In vergelijking met het voorgaande kwartaal groeide de economie met 0,8 procent. De economie van de gehele Europese Unie van 27 landen groeide in het eerste kwartaal even snel als de eurozone.

Ontwikkeling bbp

Ontwikkeling bbp

Forse groei Duitse economie

In vergelijking met het vierde kwartaal van 2009, toen de economische crisis nog hevig woedde, zijn de meeste Europese economieën in het eerste kwartaal van 2011 gegroeid. Alleen in Griekenland en Portugal is er nog sprake van een krimp. Deze landen hebben last van de schuldencrisis. De sterkste groei in de eurozone was te zien in de grote landen. Duitsland, de grootste economie van de eurozone, groeide met 5,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee zit de Duitse economie nu weer op het niveau van voor de economische crisis. De groei over de eerste drie maanden van het jaar was voor een groot deel te danken aan de binnenlandse consumptie, maar de investeringen en export trokken ook aan. Frankrijk, de tweede economie van de eurozone, groeide met 2,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Kwartaal op kwartaal groeide de Franse economie met 1,0 procent. Dit is voor de Fransen de grootste groei sinds het tweede kwartaal van 2006.

Groei economie Verenigde Staten trager

In de Verenigde Staten, de grootste economie in de wereld, was de groei in het eerste kwartaal van 2011 minder sterk dan die in de Europese Unie als geheel. In het eerste kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 2,3 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar. Deze groei was minder dan de 2,8 procent in het derde kwartaal. De groei werd sterk geremd door lagere overheidsuitgaven, gedreven door lagere defensie-uitgaven. De invoer groeide sterk en leverde een negatieve bijdrage aan het groeicijfer. De consumptie door huishoudens groeide ook minder hard dan in het vierde kwartaal van 2010.