Bulletin no. 18

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking,  Macro-economie, Prijzen, Veiligheid en recht.