Ruim 51 duizend Chinezen van de eerste generatie in Nederland

Honderd jaar geleden vestigden zich de eerste Chinezen in Nederland. Het aantal eerstegeneratie-Chinezen is sindsdien opgelopen tot ruim 51 duizend per 1 januari 2011. Vooral de afgelopen twintig jaar is het aantal Chinezen snel toegenomen. De stijging komt vooral voor rekening van Chinezen die in China zijn geboren. Het aantal Chinezen uit Hongkong schommelde de afgelopen 20 jaar steeds rond de 10 duizend.

Eerste en tweede generatie Chinezen in Nederland

Eerste en tweede generatie Chinezen in Nederland

Tot 1990 Hong Kong belangrijkste herkomstgebied

Van de eerste generatie Chinezen die zich in 1990 of eerder in Nederland heeft gevestigd is bijna drie kwart geboren in Hong Kong of de aangrenzende provincie Guandong. De rest komt uit de kustprovincie Zhejiang, ten zuiden van Shanghai. Chinezen uit andere delen van China konden voor 1990 niet gemakkelijk emigreren.

Herkomstgebied van Chinezen in Nederland

Herkomstgebied van Chinezen in Nederland

Zhejiang belangrijk herkomstgebied in jaren ’90

In de jaren ‘90 van de afgelopen eeuw werd emigratie vanuit China makkelijker door gewijzigde politieke omstandigheden. De dominante positie van Hong Kong in de migratie verdween, terwijl het aandeel van de overige provincies, vooral dat van Zhejiang, veel groter werd. In deze periode waren asielmigratie en gezinsvorming belangrijke redenen voor Chinezen om zich in Nederland te vestigen.

Na 2000 helft uit het binnenland van China

Vanaf 2001 is het aandeel van in Hong Kong geboren personen verder gedaald tot bijna 5 procent. Dit is vergelijkbaar met het aandeel Chinezen uit andere grote steden als Shanghai en Beijing. Na de millenniumwisseling zijn steeds meer Chinezen vanwege een studie in Nederland komen wonen. In de periode 2003-2007 kwam de helft van de immigranten uit China om die reden naar Nederland.

Migratiemotief en geslacht van Chinese immigranten

Migratiemotief en geslacht van Chinese immigranten

Meer vrouwen dan mannen

Vrouwen zijn in de meerderheid onder de Chinese immigranten in Nederland. Met name in de tien jaar rond de millenniumwisseling kwamen in verhouding veel vrouwen vanwege gezinsvorming naar Nederland. In 2008 was het aantal immigrerende mannen uit China voor het eerst sinds lange tijd hoger dan het aantal immigrerende vrouwen.

Carel Harmsen

Bron: StatLine, Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari