Eerstegeneratie-Chinezen

Voor dit artikel zijn Chinezen van de eerste generatie met als geboortegebied, China, Hong Kong, Macau en Taiwan bij elkaar geteld. Op StatLine worden deze gebieden als aparte landen weergegeven.
In Nederland wonen daarnaast ook circa 15 duizend etnische Chinezen, die in bijvoorbeeld Indonesië, Suriname of Singapore zijn geboren. Zij zijn hier buiten beschouwing gelaten.

De classificatie naar provincie van herkomst is tot stand gekomen door de geboorteplaatsen van de in Nederland wonende Chinezen van de eerste generatie te hercoderen naar het niveau van provincies in China. Van de ruim 6 duizend geboorteplaatsnamen zijn 2,2 duizend gehercodeerd. Daarmee kon voor meer dan 90 procent van de personen de provincie van herkomst worden bepaald.