Realisaties: transportmiddelenindustrie

In februari groeide de transportmiddelenindustrie fors. Zowel de omzet, de productie als de waarde van de ontvangen orders lagen op een duidelijk hoger niveau dan in dezelfde maand een jaar eerder. De afzetprijzen zijn licht gestegen.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (februari 2011)

Realisaties: transportmiddelenindustrie

Fors hogere omzet

De omzet in de transportmiddelenindustrie is in februari met 35 procent gestegen. De omzet werd positief beïnvloed door licht gestegen afzetprijzen. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was een derde hoger dan een jaar eerder. Ondanks deze groei zit de branche nog niet op het niveau van de jaren voor de crisis.

Buitenlandse afnemers waren verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de omzetgroei. Zij namen bijna de helft meer af dan een jaar geleden. Ook in het binnenland gingen de zaken goed. De omzet op de Nederlandse markt was 19 procent hoger.

Hogere waarde orderontvangsten

Voor de toekomst ziet het er voor de transportmiddelenindustrie ook goed uit. De waarde van de orderontvangsten was ruim de helft hoger dan een jaar geleden. Buitenlandse klanten bestelden voor bijna 90 procent meer. De waarde van de orderontvangsten uit Nederland daalde echter met 14 procent.

Afzetprijzen licht gestegen

Voor de producten van de transportmiddelenindustrie moest in februari 2011 bijna 1,5 procent meer betaald worden dan in februari 2010. In de praktijk waren binnenlandse klanten bijna 2,5 procent duurder uit, terwijl buitenlandse afnemers ruim 1 procent meer moesten afrekenen.

Meer productie

In februari is er in de transportmiddelenindustrie meer geproduceerd dan een jaar eerder. Het productievolume per gemiddelde werkdag was ruim 40 procent groter.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Realisaties: transportmiddelenindustrie