Politie-uitgaven aan opsporing en door de politie opgeloste strafbare feiten 2005-2009