Veel vertrouwen en contact in de buurt

In 2009 geven ruim drie op de vier volwassenen aan de meeste mensen in hun buurt te vertrouwen. Het overgrote deel van de volwassenen heeft daarnaast contact met hun directe buren (91 procent) en overige buurtgenoten (80 procent). Het contact met directe buren is vaak hecht: buren gaan bij elkaar op bezoek, wisselen sleutels uit of ondernemen samen leuke dingen. Het contact met overige buurtgenoten blijft vaak wat oppervlakkiger. Hier blijft het veelal bij groeten of een praatje maken. Vertrouwen in en contacten tussen buurtbewoners zijn belangrijke verschijningsvormen van sociale samenhang.

Ouderen groot vertrouwen in buurtbewoners en hecht burencontact

Jongeren staan beduidend sceptischer tegenover anderen in de buurt dan ouderen. Van de jongeren van 18 tot 25 jaar is 57 procent van mening dat de meeste buurtbewoners te vertrouwen zijn. Van de 65-plussers is dat 89 procent.

Vertrouwen in buurtgenoten naar leeftijd, 2009

Vertrouwen in buurtgenoten naar leeftijd, 2009

Het zijn vooral ook de ouderen die vaker een hecht contact met hun directe buren hebben. De woonduur is eveneens van belang voor het vertrouwen in en contact met buurtbewoners. Van de mensen die minder dan vijf jaar in hun buurt wonen, vertrouwt ruim 70 procent op de meeste buurtbewoners. Bij de mensen die vijftien jaar of langer in hun buurt wonen, loopt dit percentage op tot bijna 90. Langstwonenden hebben ook vaker een meer hecht contact met directe buren. Leeftijd en woonduur spelen los van elkaar een rol.

Contact met directe buren en overige buurtgenoten naar leeftijd, 2009

Contact met directe buren en overige buurtgenoten naar leeftijd, 2009

Naast leeftijd en woonduur zijn ook herkomst en inkomen belangrijk voor het vertrouwen in en contact met buurtbewoners. Autochtonen en mensen met een hoog inkomen hebben meestal veel vertrouwen en een hecht burencontact. Dit in tegenstelling tot niet-westerse allochtonen en mensen met een laag inkomen.

Minder vertrouwen en contact in buurten met veel niet-westerse allochtonen

Vertrouwen en contacten houden ook verband met buurtkenmerken. In buurten met een groot aandeel niet-westerse allochtonen, een groot aandeel lage inkomens, een hoge stedelijkheidsgraad en veel uitstroom is het vertrouwen in buren en het contact in de buurt lager.

Karolijne van der Houwen en Rianne Kloosterman

Bron: Bevolkingstrends, Vertrouwen in en contacten met buurtgenoten